Day 11-12. Seals and Welwitschias on the Skeleton Coast - PieterenJulia